طرح مدام

در تاریخ پنجم آبان «طرح مدام» با مشارکت دانش آموزان در مدرسه اجرا شد.

برای آشنایی بیشتر درباره این طرح ابتدا توضیح مختصری درباره آن داده می شود.

«طرح مدام» مخفف «مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدرسه» است.

بر اساس این طرح در یک روز از سال تحصیلی، دانش آموزان اداره امور مدرسه را بر

 عهده می گیرند و در نقش مدیر، معاونان و دبیران به انجام وظیفه می پردازند. 

هدف از انجام این طرح آشنایی دانش آموزان با مشکلات مدرسه، مسئولیت پذیری، و شرکت و هم فکری در حل مشکلات است.

در اجرای این طرح مدیریت مدرسه بر عهده « ترمه مقدم» دانش آموز پایه هفتم و معاونت مدرسه بر عهده «سایان یوسف زاده» دانش آموز پایه هفتم و « یاسمین رضایی» دانش آموز پایه هشتم بود.

همچنین به تشخیص دبیران محترم هر درس دانش آموزان نخبه برای تدریس به عنوان «دبیر طرح مدام» انتخاب و در این روز به تدریس دروس مربوطه در کلاس خود پرداختند.

مراسم صبحگاه و حضور «ترمه مقدم» به عنوان مدیریت مدرسه

 

اجرای طرح مدام و تدریس درس توسط دانش آموزان

 

اجرای طرح مدام و تدریس توسط دانش آموزان

/ 0 نظر / 54 بازدید