روز جهانی کودک

وقتی اطلاعیه روز جهانی کوردک روی برد مدرسه زده شد، بعضی از بچه ها با حالتی که نشان از شوق بزرگ شدن داشت می گفتند که ما کودک نیستیم!

از جهاتی درست می گفتند و از جهاتی کودکی حسی درونی است که تا همیشه می تواند با ما باشد.

به هر حال روز جهانی کودک بهانه ای شد برای جشن گرفتن و شاد بودن.

این جشن با شعار روز جهانی کودک «جهانی شایسته کودکان، جهانی بدون خشونت» در روز چهارشنبه 93/7/16 در مدرسه ما، دبیرستان حکمت، برگزار شد.

 

در این جشن بچه ها روی بادکنک های سپید پیامهای صلح و دوستی نوشتند و از درخت زیتون که درخت صلح است آویختند.

همچنین دانش آموزان آرزوهای خودشان برای کودکان جهان را بر روی پارچه ای که به این منظور بر دیوار مدرسه نصب شده بود نوشتند.

این هم چند آرزو:

 

 

 

/ 1 نظر / 47 بازدید
AVA KHOSRAVI

بیاید صلح را درونی کنیم